HỆ SINH THÁI

Nhiều năm qua PGA Group bằng tâm huyết của một tập thể đoàn kết, không ngừng mở rộng quy mô Tập đoàn, hướng đến những lĩnh vực tiềm năng hướng theo thực tế phát triển Kinh tế – Xã hội của đất nước. Qua đó đạt được một số thành công nhất định tại các lĩnh vực như:

  • Đầu tư Bất động sản Dự án
  • Sản xuất nước sạch
  • Cung cấp dịch vụ CNTT & Công nghệ
  • Vận tải
  • Thương mại
  • Sàn phân phối Bất động sản
  • Khoáng sản
  • Xây dựng cầu đường, dân dụng, nhà ở cao cấp
  • Quản lý Quỹ

Tiến đến hội nhập nền kinh tế toàn cầu, PGA Group quyết tâm mở rộng chinh phục những thị trường khó tính, các quốc gia Tư bản ở Châu Âu, Châu Mỹ La tinh…